Boston Marathon

Nigeria's Obiekwe heads to 116th Boston Marathon 2012

Nigeria’s Esther Obiekwe, "The Running Banker"

Nigeria’s Esther Obiekwe, also known as "the Running Banker", is the sole Nigerian representative at the 116th Boston Marathon on Monday April 16, 2012.

Subscribe to RSS - Boston Marathon

We are Social - Follow us